Nieuws

Bezoek ITB tijdens LIV Venray
Bezoek ITB tijdens LIV Venray en VIV Asia
ITB is ook dit jaar aanwezig als standhouder tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Venray en de VIV Asia in Bangkok.
ITB is te vinden op stand 219 in de Evenementenhal in Venray. De LIV vindt plaats op 14, 15 en 16 maart van 13:00 tot 22:00.
Tijdens de VIV Asia vindt u ITB bij stand H09.2739 in het BITEC in Bangkok, Thailand. De VIV vindt plaats van 15 tot en met 17 maart van 09:00 tot 18:00.
Wij praten u graag bij over onze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing en energiebesparing.

ITB's terugblik op 2016 en de veranderingen in 2017
Terugblik 2016
Zoals wellicht bij u bekend is, hebben er in 2016 een aantal veranderingen plaatsgevonden bij ITB.
Begin 2016 trad bedrijfsleider (operations manager) Jan Nauta toe tot het managementteam, dat verder bestaat uit algemeen directeur (CEO) Sjaak van der Linden.
Daarnaast werd ITB in oktober van dit jaar overgenomen door de Chinese investeringsmaatschappij FendyTech, wat tevens het terugtreden van ITB-oprichter Toon van de Laar betekende. In samenwerking met andere dochtermaatschappijen van FendyTech hoopt ITB haar positie in met name China en Zuidoost-Azië te verbeteren.

Positieve ontwikkelingen in zowel de pluimvee- als de varkenssector hebben ertoe geleidt dat ITB zowel op het gebied van kokersystemen als van warmteterugwinning-systemen een erg succesvol jaar heeft gehad. Ook onze nieuwe ontwikkelingen zoals de Type 130 koker (Ø1300mm.) en de AIR2-ASI, de warmtewisselaar geplaatst achter de luchtwasser, worden positief door de markt ontvangen, waarbij wij een toenemende vraag zien ontstaan. Verder heeft het opnieuw oppakken van de bouw van casco luchtwassers een bevorderlijke invloed gehad op onze omzetontwikkeling.
Tot slot hebben wij in 2016 ook in andere sectoren, denk aan de glastuinbouw of kunststofbewerking voor industriële projecten, een aantal mooie projecten mogen mede-ontwikkelen.

Dit alles was uiteraard niet mogelijk geweest zonder jullie als dealer. Dankzij uw input en feedback zijn wij in staat geweest nieuwe ontwikkelingen op de markt brengen en waar gewenst bestaande producten te verbeteren. Wij zijn trots op het gespecialiseerde en wijdverspreide netwerk van dealers die onze producten op de markt brengen en danken u voor de inzet waarmee u dat ook dit jaar weer gedaan heeft.

Vooruitblik en wijzigingen in 2017
Wij willen ons focussen op de zaken waar wij goed in zijn; de ontwikkeling en productie van klimaatcomponenten en warmteterugwinning-systemen. Dit heeft als gevolg dat er 2017 een aantal wijzigingen zullen worden doorgevoerd.
U kunt onze nieuwe prijzen en voorwaarden via onze verkoopafdeling opvragen.

ITB Companies overgenomen door Chinese investeringsmaatschappij Fendy Tech
ITB Companies uit Boxmeer is in oktober 2016 overgenomen door de Chinese investeringsmaatschappij Fendy Tech. ITB Companies ontwikkelt en produceert systemen en onderdelen voor klimaatbeheersing, veelal toegepast in de intensieve veehouderij en glastuinbouw.

ITB Companies is 35 jaar actief als ontwikkelaar en producent van ventilatiekokers, warmteterugwinning systemen en geothermische klimaatconcepten. De belangrijkste afzetmarkten van ITB Companies bevinden zich op dit moment in Europa, Rusland en Noord-Amerika. Dankzij deze overname wordt ITB Companies in staat gesteld ook belangrijke mondiale groeimarkten, China en Zuid-oost Azië, effectief te betreden. Nauwe samenwerkingsverbanden met Chinese klimaatspecialisten EASAT (agrarisch) en F&S Cleantech (industrie), beide tevens dochterondernemingen van Fendy Tech, maken dit mede mogelijk.
‘De groei- en ontwikkelmogelijkheden voor ITB Companies die de overname met zich meebrengt zijn enorm. Dit is bijvoorbeeld al gebleken uit onze recente deelname in een project in opdracht van het grootste pluimveeverwerkingsbedrijf uit China. Bij dit project ontwikkelen en leveren wij het geothermisch klimaatsysteem en warmteterugwinning voor twaalf stallen met in totaal 0,6 miljoen vleeskuikens,’ aldus Sjaak van der Linden van ITB Companies. ‘Daarnaast is ITB Companies dankzij deze samenwerking, na een aantal roerige jaren, verzekerd van stabiliteit op de lange termijn en kunnen we een betrouwbare partner blijven voor onze huidige en toekomstige relaties.’

Over Fendy Tech
Fendy Tech is een investeringsmaatschappij met belangen in 7 bedrijven wereldwijd. Deze bedrijven zijn vooral gericht op de ontwikkeling of productie van energie gerelateerde systemen. Fendy Tech speelt daarmee in op de toenemende mondiale vraag en mogelijkheden op het gebied van energietechnologie. Jack Wang van Fendy Tech: ‘ITB Companies is een innovatieve onderneming met een goede marktpositie en veel groeipotentie. Het kennisniveau en de kwaliteit van de systemen van ITB Companies is exceptioneel. Wij hebben er vertrouwen in dat de groeiambities worden waargemaakt’.

Over ITB Companies
ITB Companies werd in 1982 opgericht als installatietechnisch bedrijf door Toon van de Laar en Antoon van der Linden. In de daarop volgende jaren ontwikkelde de organisatie zich tot specialist in klimaattechniek voor de intensieve veehouderij. In 2003 werd Sjaak van der Linden (geen familie van) mede-eigenaar van ITB Companies. In 2008 trad Antoon van der Linden terug, waarmee het management volledig in handen van Van de Laar en Van der Linden kwam.
Door de overname treedt Toon van de Laar (67) terug uit de organisatie. Het huidige management blijft aan en behoudt een minderheidsaandeel. Boxmeer blijft de hoofdvestiging en het aanspreekpunt voor relaties van ITB Companies. De werkwijze en het productassortiment van ITB Companies blijven ongewijzigd. Voor de relaties is er niet veel merkbaar van de organisatorische veranderingen.

Warmtewisselaar gentegreerd achter de luchtwasser
Bij warmteterugwinning vindt warmteoverdracht plaats van uitgaande stallucht op verse ingaande lucht. ITB heeft een innovatief concept ontwikkeld waarbij de warmtewisselaar op de luchtwasser wordt geplaatst. De luchtvochtigheid achter de luchtwasser is hoog, waardoor de wisselaar ook als druppelvanger functioneert. De energie die vrijkomt bij de condensatie van de uitgaande lucht draagt bij aan de opwarming van de ingaande lucht. Hierdoor wordt ruimschoots gecompenseerd voor de temperatuurdaling van de uitgaande lucht die in de luchtwasser plaatsvindt. De ingaande en uitgaande lucht in de wisselaar is schoon, waardoor reiniging van de wisselaar geen thema meer is. Eind 2015 zijn meerdere stallen met dit systeem uitgerust, waarbij hoge rendementen worden behaald. Deze horizontale buizenwisselaars zijn zeer compact ontworpen waardoor deze in bestaande en nieuwe stallen eenvoudig op de luchtwasser geplaatst kunnen worden.
photo.jpg

Kokerlijn voor 130 cm. ventilator
Op verzoek van een producent van ventilatoren heeft ITB de 130-er kokerserie ontworpen. Met dit kokersysteem met een diameter van 130 centimeter kan 35.000 m3 lucht per uur worden verplaatst. De serie bestaat uit de dakdoorvoer en alle toebehoren zoals vlinderkleppen en instroomcones, dat op alle typen daken en bij stallen voor alle diersoorten kan worden toegepast. Voordeel van het systeem is dat de afzuiglucht naar boven kan worden uitgestoten, waardoor het stofprobleem rondom stallen met lengte- of tunnelventilatie wordt ondervangen. Hierdoor wordt ook het verkrijgen van een milieuvergunning vereenvoudigd. De koker kan eventueel verlengd worden om een hogere uitstoot te realiseren. De 130-er serie is inmiddels succesvol bij verschillende projecten toegepast.
130-er.jpg

ITB Companies levert complete inlaatventilatiewand in SunBro pluimveestal
ITB Companies heeft op verzoek van Sunbro een complete segment wand gemaakt, voorzien van inlaatventielen en brandwerende materialen. Op deze wijze wordt een segmentwand tussen de spanten geplaatst en kan snel worden gebouwd. Door een speciaal ontwikkelde lastechniek kan ITB de brandwerende kunststofwanden als een wand uitvoeren. In de wand zijn de ITB wandventielen geplaatst met een lage weerstand en een hoog indicerend vermogen, zodat er geen luchtval ontstaat. Steeds vaker moet in de bouw gekozen worden voor brandwerende materialen, ook hier kan ITB op maat gemaakte producten ontwerpen en produceren. Vrijdag 5 september is de open dag in Markelo aan de Boswinkelsweg.

4_mg_9480.0x463.jpg
AIR2-PIGS Lucht/Lucht Warmtewisselaar
ITB introduceert lucht/lucht warmtewisselaar voor varkensstallen

Door een milde winter zoals die van dit jaar wordt weleens vergeten hoe snel een energierekening kan oplopen wanneer de temperaturen forser dalen. Herinnert u zich de winter van vorig jaar nog, toen de eerste 3 maanden van het jaar de gemiddelde temperatuur rond het vriespunt lag.
Er moest meer gestookt worden, met een hoge energierekening als gevolg. Met name voor de biggenhouderij, waar ongeveer 60% van de totale energiekosten van een zeugenbedrijf worden gemaakt, is een energiebesparende oplossing daarom gewenst.

ITB Companies heeft daarom in samenwerking met adviseurs en agrarisch ondernemers, een warmtewisselaar ontwikkelt voor de varkensstal ontwikkeld, de AIR2-Pigs. Het principe van deze lucht/luchtwisselaar werkt hetzelfde als de warmtewisselaar voor de pluimvee-industrie, die ITB Companies al jaren tot tevredenheid van de gebruikers op de markt brengt. Frisse, maar koude buitenlucht wordt opgewarmd door het te geleiden langs de warme uitstromende binnenlucht. De twee luchtstromen komen niet met elkaar in contact en worden dus niet gemengd. Hierdoor blijft de kwaliteit van de instromende lucht gewaarborgd en wordt de energie van de uitstromende lucht maximaal benut. De wisselaar wordt geplaatst achter de luchtwasser, waar de uitstromende lucht warm is met een hoge luchtvochtigheid en daarom het meeste rendement wordt behaald. Dankzij deze hoge rendementen ligt de terugverdientijd van de AIR2-Pigs op ongeveer 2 tot 3 jaar.

De AIR2-Pigs is beschikbaar voor stallen met biggen, zeugen en vleesvarkens. Directe warmteoverdracht leidt tot een hoog rendement. De terugverdientijd van de AIR2-Pigs ligt, afhankelijk van de situatie, tussen 2 en 3 jaar.

De warmtewisselaar kan worden toegepast in stallen met biggen, zeugen en vleesvarkens. Zelf zien hoe de AIR2-Pigs werkt? Kom op zaterdag 17 mei naar de open dag bij Francis Oosterlaken in Beers, waar de eerste AIR2-Pigs te zien zal zijn in de nieuwbouw vleesvarkensstal.
Meer informatie over de AIR2-Pigs? Neem dan contact op met ITB Companies: telefonisch via 0485-578876 of per mail sales@itbboxmeer.nl.


n0012.jpg
Uitlaatkoker met regelbare klep
Hoge uittredesnelheden zonder veel energieverlies:
In het kader van de V-stacks wordt steeds meer gelet op de uittredesnelheid. Het mooiste en energetisch het meest optimaal is wanneer de uitstroomsnelheid altijd hetzelfde is.
Dit is mogelijk door een uitlaatkoker te bouwen met een regelbare klep die gestuurd wordt op het drukverschil achter de luchtwasser. Bij minimum ventilatie is de klep verder gesloten en blijft de uittredesnelheid gelijk. Grote voordeel hiervan is dat er geen luchtval is en de geurbeleving als gunstig wordt ervaren.
Dit systeem is ontwikkeld in samenwerking met ITB Boxmeer, Inno+ en Stienen.


Meer info: Uitlaatkoker met regelbare klep

s0010.jpgs0013.jpg
Mest Beluchting Koker t.b.v. Grondhuisvesting
ITB Companies presenteert nieuwe lucht verdeel koker t.b.v. mestdroging bij grondhuisvesting. Lucht wordt onder het dak van de stal aangezogen en vervolgens horizontaal onder de roostervloer uitgeblazen over de mest. Hiermee wordt voldaan aan de ammoniakemissiebeperking volgens BWL normen:


- BWL 2010.37.V1 (groot-) ouderdieren van vleeskuikens
(Afstand tussen instroomopening koker en dakisolatie = max. 1m)

- BWL 2011.10 (groot-) ouderdieren van legrassen
(Afstand tussen instroomopening koker en hoogste punt legnest = min. 0,5 m)Meer info: Lucht Verdeel Koker

0026a.jpg0027.jpg0028.jpg0029.jpg
Nieuw: Kunststof Koppelingen voor uw Twin en Delta verwarmingssystemen!
ITB Companies neemt de kunststof koppelingen voor twin en delta verwarmingssystemen op in haar programma. De twin verwarming wordt veel toegepast als verwarming van de binnenkomende lucht. Vaak wordt dit systeem gemonteerd tegen de wand. Ook de delta verwarming wordt gebruikt als ruimte verwarming.
De warmteafgifte wordt sterk bepaald door de gemiddelde watertemperatuur en de omgevingstemperatuur.
ITB Companies maakt volledige berekeningen en het ontwerp voor u! De kunststof koppelingen zijn hoog temperatuur bestendig. Alle materialen zoals alluminium aanvoerbuizen, kunststof koppelingen, twin- en deltabuizen en de kunststof bevestigingsmaterialen tegen de wand zijn leverbaar. Ook berekende pompsetjes kunnen we u leveren.

n0005.jpgn0006.jpg
ITB presenteert nieuwe lijn luchtbehandelingskasten!
ITB Companies presenteerde tijdens de tuinbouwrelatiedagen te Venray de nieuwe lijn in luchtbehandelingskasten. Dit in het kader van het Nieuwe Telen.

* Met de Basis unit wordt verse lucht opgewarmd bij de planten gebracht.
* Met de Basis+ wordt extra kaslucht gerecirculeerd.
* En de Basis+WTW is uitgerust met een warmtewisselaar om de energie uit de afgevoerde lucht te hergebruiken.

Alle systemen zijn gebouwd met kunststof kasten voorzien van ventilatoren met frequentieregeling, filters en kleppen. Eenvoudig ook tegen bestaande kassen te plaatsen en investeringen hebben een terugverdientijd van ca 4 jaar.

3006.jpg3005.jpg